interplus

Polityka prywatności

Regulamin monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Spółki PPUH INTERPLUS M.Mrożek R.Woźniak sp.j. ul. Pawia 2 41-200 Sosnowiec

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin monitoringu wizyjnego w Spółce PPUH INTERPLUS M. Mrożek R. Woźniak sp. j. ul. Pawia 2 41-200 Sosnowiec, zwany dalej Regulaminem.
2. Monitoring wizyjny składa się z 2 kamer umieszczonych w Biurze Obsługi Klienta i magazynie.
3. Kamery pracują w trybie ciągłym dokonując rejestracji obrazu i audio.
4. Obraz rejestrowany przez kamery jest zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez okres 14 dni.
5. Pomieszczenia objęte monitoringiem oznakowane są za pomocą tabliczek zawierających znak graficzny w postaci wizerunku kamery oraz napisu „teren monitorowany”. Tabliczki z oznakowaniem umieszczone są w widocznym miejscu przed wejściem do pomieszczeń i wewnątrz każdego monitorowanego pomieszczenia.
6. Wejście do monitorowanych pomieszczeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
7. Administratorem danych osobowych jest Spółka PPUH INTERPLUS M. Mrożek R. Woźniak sp.j. ul. Pawia 2 41-200 Sosnowiec
8. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)